รับงานฝรั่งทีไรต้องพักไปเป็นเดือนกว่าจะรับควยไทยได้

รับงานฝรั่งทีไรต้องพักไปเป็นเดือนกว่าจะรับควยไทยได้