จะเสร็จแล้วนะ..เดียวไปเรียนไม่ทัน

จะเสร็จแล้วนะ..เดียวไปเรียนไม่ทัน